Acceptatie van invloed

Welcome to your Acceptatie van invloed

Mijn partner is meestal te emotioneel.
Ik heb veel overtuigingskracht en win gewoonlijk de meningsverschillen met mijn partner.
Mijn partner heeft gewoonlijk goede ideeën.
Mijn partner heeft veel gezond verstand.
Ik kan gewoonlijk een heel eind meegaan in het standpunt van mijn partner.
Ik ben van mening dat wij in onze discussies beiden geven en nemen.
Ik probeer met respect met mijn partner om te gaan, zelfs tijdens meningsverschillen.
Ik ben degene die in onze relatie de belangrijkste beslissingen moet nemen.
Mijn ideeën voor een oplossing zijn gewoonlijk veel beter dan die van mijn partner.
Ik wil dat mijn partner het gevoel heeft dat wat hij/zij zegt echt voor mij telt.
Ik probeer met respect te luisteren, ook al ben ik het er niet mee eens.
Ik ben werkelijk geïnteresseerd in hoe mijn partner denkt over kwesties die voor ons belangrijk zijn.
Ik kan naar mijn partner luisteren, maar er zijn grenzen.
Ik wil over het algemeen dat mijn partner het gevoel heeft dat hij/zij invloed heeft in onze relatie.
Ik leer gewoonlijk veel van mijn partner, zelfs als we van mening verschillen.
Ik heb het gevoel dat ik een belangrijke stem heb als wij beslissingen nemen.
Bij het bespreken van kwesties is mijn partner niet rationeel genoeg om serieus genomen te worden.
Als ik blijf proberen mijn partner te overtuigen, win ik uiteindelijk.
Ik wijs de meningen van mijn partner niet zomaar van de hand.
Mijn partner is in principte erg goed in het oplossen van problemen.