Bij De Minstroom kan je terecht voor individuele begeleiding. Weliswaar zijn we gespecialiseerd in relatietherapie, maar wij realiseren ons terdege dat partners soms ook met eigen problemen worstelen. En deze persoonlijke problemen kennen hun weerslag op de relatie.

Bij De Minstroom kan je ook terecht als je individuele hulp nodig hebt.

Met welke problemen kan je terecht?

In beginsel kan je met elke problematiek bij ons terecht. Depressieve gevoelens, burn-out klachten, verslavingsklachten, enz. Tijdens de intake kijken we zorgvuldig of we iets voor je kunnen doen. Zijn we van mening dat je beter bij een meer gespecialiseerde instelling af bent, overleggen we dat met je.

Wijze van aanmelding

De manier van aanmelden is dezelfde als bij relatietherapie. Je geeft op het formulier aan dat het gaat om individuele hulp. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig. De hulp wordt vergoedt vanuit de aanvullende zorgverzekering.